Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Spójnia"Powszechną Spółdzielnię Spożywców powołano 2 lutego 1909 roku pod nazwą Mławskie Stowarzyszenie Spożywców "Spójnia". Jak wynika z relacji najstarszych członków Spółdzielni - Mławskie Stowarzyszenie Spożywców "Spójnia" powołano z inicjatywy grupy światłych mławian, wśród których była znana pisarka Zuzana Morawska. Świadkiem formalnego powołania "Spójni" przez dwunastu oficjalnych założycieli był przyszły prezydent Polski Stanisław Wojciechowski. W styczniu 1910 roku stowarzyszenie liczyło już 127 członków a Zarząd stanowili: Piotr Misiewicz, Stanisław Urban, Mirosław Obuchowicz.
Do roku 1913 „Spójnia” prowadzi wyłącznie sprzedaż art. spożywczych. W roku 1913 wraz z otwarciem sklepu tekstylnego powołane zostało drugie stowarzyszenie spółdzielcze „Swój”. Powołano Zarząd w osobach: Jackowska, Kamińska, ks. Sokalik, Zygmunt Czapski i inni. Pierwszy otwarty sklep zlokalizowany został przy ulicy Działdowskiej obecnie Żwirki.
   W okresie I wojny światowej 1914-1918 obydwa stowarzyszenia „Spójnia” i „Swój” funkcjonują. Stowarzyszenie „Spójnia” działała na tyle prężnie, że w 1917 roku zorganizowała jedyną wówczas w mieście bibliotekę, która pracuje do dziś i cieszy się ogromnym powodzeniem wśród spółdzielców i mieszkańców miasta.
   W 1919 r. „Spójnia” i „Swój”zostają członkami Związku Stowarzyszeń Spożywców w Warszawie.
   W kwietniu 1921 roku następuje połączenie stowarzyszeń „Swój” i „Spójnia” i zawiązane Mławskie Stowarzyszenie Spożywców.
   W roku 1920 na terenie Mławy Wólki z inicjatywy ks. Krajewskiego powstaje Spółdzielnia Spożywców „Produkt” z własnym sklepem przy ulicy Rynkowej. Zarząd „Produktu” tworzyli obok ks. Krajewskiego, Antoni Chmielewski oraz Władysława Dobaziewiczowa i inni.„Produkt” działał do 28 września 1926 roku, a następnie przystępuje do Mławskiego Stowarzyszenia Spożywców.
   O tego to okresu w Spółdzielni zaczyna się dziać coraz lepiej. Rosną obroty, powiększa się majątek, a na terenie powiatu organizowane są filie Spółdzielni. I tak w 1927 roku w Iłowie w 1928 w Wieczfni w 1929 w Janówcu. Stowarzyszenie osiągnęło szczyt rozwoju. W 1929 roku zostaje uruchomiona piekarnia. W której zamontowano nowoczesne jak na tamte czasy maszyny i urządzenia: przesiewacz, mieszałkę, trzepaczkę do worków oraz młynek do tarcia bułki.
   W 1931 roku Spółdzielnia przechodzi kryzys, straty sięgają 38 tys. zł, zaczęto likwidować sklepy. Sytuacje ratuje Antoni Chmielewski, który poświęcił swój majątek, (posag żony) by uratować Spółdzielnie.
   Do roku 1939 Spółdzielnia stanęła „na nogi” i we wrześniu 1939 roku posiadała 2 sklepy, piekarnię i bibliotekę.
   Druga wojna przerywa działalność. Aktywni członkowie Spółdzielni ratują, ukrywają księgozbiór i dokumenty ( księgi protokółów i inne). Do wyjątkowo patriotycznych i oddanych zaliczyć należy A. Chmielewskiego i ks. Krajewskiego.
   W 1945 roku organizacją Spółdzielni zajmują się: Antoni Chmielewski i Władysław Sielawa. Działalność rozpoczynano praktycznie od stanu zerowego. Handel prowadzony był na ulicach i w wypalonych domach.
   W styczniu 1961r. PSS "Spójnia" zakończyła budowę własnego lokalu przy ul. Stary Rynek 4. W którym znalazły się pomieszczenia dla: biura biblioteki, świetlicy, zespołu dziecięcego, ośrodka praktyczna pani oraz trzech sklepów przemysłowych.
   Lata 90-te to dalszy rozwój gospodarczy Spółdzielni ale także aktywna działalność społeczno-samorządowa. To obchody 80 lecia działalności biblioteki, której nadano imię Antoniego Chmielewskiego.
   Pomimo konkurencji na rynku Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Spójnia" prowadzi działalność gospodarczą w 15 sklepach, piekarni, ciastkarni jest właścicielem dużej hali targowej i domu handlowego. Spółdzielnia zatrudnia około 100 pracowników, nadal rozwija się i modernizuje swoje placówki.
Wykaz nazwisk prezesów na przestrzeni 100 lecia działalności Spółdzielni:

Lata 1909r. - 1939r.
Mirosław Obuchowicz 1909r. – 1920r.
Piotr Misiewicz 1921r. – 1930r.
Zdzisław Kanigowski 1931r. – 1936r.
Antoni Chmielewski 1937r. – 1939r.

Lata 1945r. - 2009r.
Władysław Sielawa 1945r. – 1948r.
Tadeusz Smoliński 1948r. – 1951r.
Seweryn Strębski 1951r. – 1953r.
Henryk Kruszyński 1953r. – 1956r.
Mieczysław Sobutka 1956r. – 1974r.
Józef Koryciński 1974r. – 1976r.
Tadeusz Chyliński 1976r. – 1979r.
Andrzej Wysiałkowski 1979r. – 2009r.
Andrzej Piliszek – obecny prezes

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Spójnia", Stary Rynek 4, 06-500 Mława.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.mlawa.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym formularz@mlawa.spolem.org.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.mlawa.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej